PAYPAL
DONACIJOM

Još brže i sigurnije uz PayPal

  • Odaberite iznos donacije

ONLINE DONACIJOM

Kreditnom ili debitnom karticom

  • Maestro Visa MasterCard
  • Sigurno plaćanje putem Interneta
  • Brzo i jednostavno
  • Mogućnost pretplate na naš Newsletter

JEDNOKRATNOM UPLATOM

U vašoj banci ili putem Internet bankarstva

  • Općom uplatnicom u vašoj banci
  • Putem Internet bankarstva

TRAJNIM NALOGOM

Ugovaranje u banci ili preko Internet bankarstva

  • Odlučite mjesečni iznos kojim želite redovito podupirati naše djelovanje
  • O redovitom izvršenju uplate Vaše mjesečne donacije brine Vaša banka
  • Omogućuje nam lakše planiranje i realizaciju novih i postojećih projekata