Opći uvjeti za internet donacije
Udruge U ime obitelji

Rad udruge U ime obitelji možete podržati direktnom uplatom na bankovni račun ili putem sigurne web trgovine na ovim stranicama.

Uplatite donaciju preko Interneta

Sukladno načelima Udruge U ime obitelji koja promiču dobro upravljanje, transparentnost u radu i odgovornost, molimo vas da obratite pažnju na sljedeća pravila:

ZAŠTITA PRIVATNOSTI DONATORA

Udruga U ime obitelji (dalje u tekstu: U ime obitelji ili Udruga) obvezuje se na strogo čuvanje privatnosti svih fizičkih i pravnih osoba koje su Udruzi uplatile online donaciju. U tom postupku prikupljamo samo nužne podatke koji su neophodni za provođenje transakcije. Svi donatori imaju mogućnost odlučiti žele li ili ne da njihovo ime/naziv bude dostupno javnosti na listi donatora U ime obitelji. Svi podaci o donatorima strogo se čuvaju, a svi djelatnici Udruge odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

KORIŠTENJE SREDSTAVA PRIKUPLJENIH PUTEM ONLINE DONACIJA

Udruga se obvezuje da će sredstva prikupljena putem online donacija koristiti isključivo za provedbu aktivnosti Udruge i/ili podmirivanje operativnih troškova Udruge. Udruga se obvezuje da sredstva prikupljena putem online donacija neće trošiti za plaćanje bilo kojih osobnih troškova djelatnika/ca U ime obitelji.

IZVJEŠTAVANJE O DONIRANIM SREDSTVIMA

Udruga se obvezuje sukladno zakonskim obvezama objaviti financijske izvještaje o sredstvima prikupljenima putem online donacija i njihovoj potrošnji. Financijski izvještaji bit će dostupni na ovoj internetskoj stranici.

UPLATE

Kao fizička ili pravna osoba, svoju donaciju možete ostvariti putem naše sigurne web trgovine ili direktnom uplatom na naš bankovni račun:

Udruga U ime obitelji
Donje Svetice 46C
10000 Zagreb, Hrvatska
IBAN: HR5223600001102351957
SWIFT: ZABA HR 2X
Naziv i adresa banke: Zagrebačka banka d.d., Trg bana Jelačića 10, 10000 Zagreb, Hrvatska

POREZNE OLAKŠICE ZA DONATORE

Doniranjem ostvarujete porezne olakšice! Darovanjima (..) smatraju se darovanja u naravi ili novcu, učinjena u tuzemstvu za kulturne, znanstvene, odgojno-obrazovne, zdravstvene, humanitarne, sportske, vjerske, ekološke i druge općekorisne svrhe udrugama i drugim osobama koje navedene djelatnosti obavljaju u skladu s posebnim propisima, ako su veća od 2% prihoda ostvarenog u prethodnoj godini.

Porezna olakšica pri davanju donacija propisana je ne samo za pravne i fizičke osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost, već i za sve fizičke osobe nezavisno iz kojeg izvora ostvaruju dohodak. Tako npr. osoba koja ostvaruje dohodak samo temeljem radnog odnosa, a tijekom godine daruje za neku od nabrojanih neprofitnih namjena, može podnošenjem godišnje prijave poreza na dohodak ostvariti pravo na povećani osobni odbitak za svotu izdatka za darovanja, te tako umanjiti poreznu osnovicu.

preuzeto s internetske stranice Ureda za udruge Vlade RH, www.uzuvrh.hr

U svrhu priznavanja poreznih olakšica za darovanja dana u humanitarne svrhe darovatelj je dužan pri godišnjem obračunu poreza na dobit i poreza na dohodak, poreznoj upravi predočitI nalog za prijenos prava i usluga.

PITANJA I POMOĆ

Ako imate pitanja ili vam je potrebna pomoć, molimo obratite se na donacije@uimeobitelji.net.

IZJAVA O PROMJENI VALUTE

Sva plaćanja bit će izvršena u hrvatskim kunama.

Prilikom naplate vašom kreditnom karticom isti se iznos pretvara u vašu lokalnu valutu prema važećoj tečajnoj listi udruženja kartičara.


U Zagrebu, 16.05.2014. godine


HVALA!

U ime obitelji